Εντύπωμα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έδρα
Μεγάλου Αλεξάνδρου 46Β
Τρίλοφος, 575 00, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαχειριστής
Παπαδόπουλος Γεώργιος

Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 2404
Τρίλοφος, 575 00, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 2392 400 727
E-Mail: info@web2print.gr

Εμπορικό μητρώο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
ΑΦΜ: 063589061
ΔΟΥ: Καλαμαριάς

ODR
Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επίλυση Ηλεκτρονικών Διαφορών:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Υπόμνηση ευθύνης
Παρόλο τον προσεκτικό έλεγχο των περιεχομένων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα εξωτερικών συνδέσμων. Την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες τους.